Een zonneboiler vangt via een zonnecollector op het dak de warmte van de zon op en slaat die op in een grote warmwaterboiler. Dit warme water wordt gebruikt voor de verzorging van het sanitair wam water en kan eventueel een bijdrage leveren aan de verwarming van het huis of het verwarmen van een zwembad.

We maken een onderscheid tussen 2 types zonneboilers. 

De zonneboiler die enkel dient voor sanitair warmwaterverwarming.

De dimensionering is afhankelijk van het aantal liter warm water dat dagelijks verbruikt wordt. De meeste sanitaire zonneboilers hebben 5 m²  of 7,5 m² zonnecollectoren en een 300 L tot 500 L grote boiler. Een sanitaire  zonneboiler plaatsen heeft nut in een aantal gevallen :

  • Wanneer u het hele jaar doorlopend veel warm water verbruikt, ook in de zomer. Bijvoorbeeld: grote gezinnen, appartementsgebouwen, sportinfrastructuur, kmo’s zoals kapperszaken etc.
  • Wanneer buiten de verwarmingsperiode het sanitair warm water geproduceerd wordt met een relatief slecht rendement. Bijvoorbeeld in het geval van een pellet- of stukhoutketel, of een oude stookolieketel.
  • In het geval het sanitair warm water geproduceerd wordt via een elektrische boiler. Elektriciteit is duur om warm water mee te produceren.
  • Wanneer u uw boiler sowieso dient te vervangen omdat ze defect is of een slecht rendement heeft. In dit geval kan u de kost van de vervanging van de boiler aftrekken van de investeringskost van de zonneboiler.

De zonneboiler die sanitair warm water verzorgt en een bijdrage levert aan de verwarming van het huis.

In dit geval zal de oppervlakte zonnecollectoren iets groter zijn, 10 m² tot 20 m². De boiler zal gevuld zijn met verwarmingswater en zal 700 L tot 1500 L groot zijn. Een dergelijke installatie is nuttig in 2 gevallen  :

  • Wanneer u een verwarmingssysteem heeft op lage temperatuur zoals vloerverwarming of overgedimensioneerde radiatoren. In dit geval kan de zonneboiler een bijdrage leveren aan de verwarming.
  • Wanneer u een buitenzwembad heeft dat u wil verwarmen. Met zonnepanelen kan u uw zwemperiode verdubbelen.

Wat is de mogelijke besparing?

Om een grof idee te hebben van de mogelijke besparing geldt de volgende regel : 50 L stookolie of 50 m³ gas besparing per geïnstalleerde m² zonnecollector.  Bijvoorbeeld : met een systeem met 10 m² zonnecollectoren en een buffervat van 700 L kan je om en bij de 500 L stookolie of m³ gas besparen. De precieze besparing hangt af van het rendement van de ketel.

We doen de dimensionering en besparingsberekening gratis voor u.